Luisterboeken

Inleiding

Kmc 0500

Bronnen voor de beschrijving

Opnemen en verdubbelen

Geschiedenis van het boek

Illustraties

Technische gegevens

Identificatienummers

Belangrijke kmc's

Voorbeelden van beschrijvingen

Inleiding

Deze richtlijnen gaan over het beschrijven van luisterboeken en zijn gebaseerd op de RT 4 (Beschrijvingsregels voor niet-boekmaterialen) en RT 10 (Regels voor de catalogusbouw geluid) met name de keuzeregels voor non-music par. K85-K93.

Kmc 0500

De materiaalcode in kmc 0500 in het GGC speelt een belangrijke rol bij het formaat, in de validatie, bij de indexering en in de presentatie. Luisterboeken worden in het GGC beschreven met code 'G' (geluid).

Bronnen voor de beschrijving (RT 4 par. 8)

Bij het bepalen van een voorkeur van de volgorde tussen bronnen dienen de volgende principes in acht te worden genomen:

De gehele publicatie wordt als bron 1 beschouwd. Gegevens ontleend aan deze bron worden niet tussen vierkante haken ([ ]) geplaatst. Informatie van buiten de publicatie wordt in een annotatie vermeld.

De bron van de gekozen titel wordt aangegeven in de annotatie kmc 4201.

Opnemen en verdubbelen

Volgens de Regels voor de catalogusbouw geluid is de presentatie maatgevend.

Is de verteller volgens de lay-out het belangrijkst, dan wordt de verteller primair hoofdwoord (kmc 3000).

In de meeste gevallen zal de auteur van het verhaal primair hoofdwoord worden. De voorlezer wordt dan als secundaire auteur in kmc 301X vermeld.

(Tekst)regie die vermeld wordt in de publicatie, wordt opgenomen in kmc 4000. Bij hoorspelen wordt de regisseur ook verdubbeld in kmc 301X.

Bij een bewerking, bv. een verkorte weergave, wordt de bewerker, als deze in publicatie wordt vermeld, zowel opgenomen als verdubbeld.

Musici die speciaal voor de publicatie een bijdrage hebben geschreven en/of hebben uitgevoerd, worden opgenomen en verdubbeld.

Componisten die speciaal voor de publicatie hebben gecomponeerd, worden opgenomen en verdubbeld.

Vertalers die vermeld worden in de publicatie, worden alleen in een annotatie opgenomen, meestal in combinatie met het genoemde werk waarop de luister-cd is gebaseerd.

Illustratoren van het oorspronkelijke werk kunnen in een annotatie vermeld worden, maar alleen om verwarring tussen uitgaven te voorkomen.

Geschiedenis van het boek

De geschiedenis van het boek wordt niet vermeld, tenzij dat nodig is om verwarring te voorkomen. Bijvoorbeeld als de titel van het luisterboek anders is dan die van de gedrukte versie.

Illustraties

Illustraties worden niet opgenomen als het illustraties betreft van omslag.

Technische gegevens

Er worden zo min mogelijk technische gegevens vermeld.

Identificatienummers

In kmc 230X kunnen meestal door uitgevers toegekende identificatienummers opgenomen worden. Soms is moeilijk vast te stellen of een publicatie dubbel is of dat er sprake is van verschillende versies. Door kmc 230X in te vullen is het onderscheid beter te maken.

Belangrijke kmc's

Voor het beschrijven van luisterboeken is een groot aantal kmc's beschikbaar. Met name voor de volgende kmc's op algemeen niveau zijn speciale richtlijnen opgesteld om de bijzonderheden en kenmerken van luisterboeken te kunnen verwerken.

Voorbeelden van beschrijvingen

Voor onderstaande voorbeelden is gebruik gemaakt van records in het GGC, maar zijn op onderdelen gewijzigd ten behoeve van de online documentatie. Kortom, onderstaande voorbeelden hoeven niet (volledig) te corresponderen met de 'echte' records in het GGC.

Voorbeeld van luisterboek - Diagnostische presentatie
0500 Gav
1100 2006 $ cop. 2006
1500 /1ned
1700 /1nl
2000 9000037514=9789000037513
3000 Sanne/de@Bakker!244282234!Sanne de Bakker (1972-)
3011 Marieke/de@Kruijff!297351745!Marieke de Kruijff
3261 De @kleine Mozart op wereldreis
4000 @Marieke de Kruijff leest De kleine Mozart op wereldreis van Sanne de Bakker / voorgelezen door Marieke de Kruijff
4030 Amsterdam : Van Goor
4031 Houten : Unieboek e-media
4060 4 compact discs (245 min.)
4201 Titel ontleend aan label. - Titel op omslag: De kleine Mozart op wereldreis
4207 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) is pas zeven jaar als hij in 1763 met zijn ouders en zijn zusje Nanne op reis gaat door Europa. Hij kijkt zijn ogen uit en schrijft veel nieuwe composities. Vanaf ca. 9 jaar.
4244 Integrale weergave van het boek: De kleine Mozart op wereldreis. - Amsterdam : Van Goor, 2004
Voorbeeld van luisterboek - Diagnostische presentatie
0500 Gav
1100 2006 $ cop. 2006
1500 /1ned
1700 /1nl
2000 9027441472
3000 Annette@Heffels!070881022!Annette Heffels (1947-)
4000 @Praten met je partner : voor liefde kun je kiezen / Annette Heffels ; presentatie: Annette Heffels ... [et al.] ; bew. tekst: Byton Studios
4030 Utrecht : Spectrum
4060 2 compact discs (ca. 65, 55 min.)
4201 Titel van label
4203 Integrale weergave van het boek: Utrecht : Het Spectrum, 2000
4207 Tips en oefeningen voor de verbetering van de communicatie binnen een liefdesrelatie.