PAR 050 ALGEMENE RICHTLIJNEN

Hieronder volgen algemene richtlijnen die GEEN betrekking hebben op een specifiek onderdeel van het catalogiseertraject.

Pica-produktienummers (ppn)

Tot 01-01-1987 zijn de Pica-productienummers opgebouwd uit: 2 cijfers jaar, 6 cijfers recordnummer en 1 character checkdigit (modulus 11). Het aantal uitgedeelde productienummers bedroeg toen ca. 3.500.000.

Na 01-01-1987 is het nieuwe Pica-productienummer als volgt opgebouwd: 8 cijfers recordnummer en 1 character checkdigit (modulus 11); de Pica-productienummers startten met de cijfers 03.....

De oude Pica-productienummers van 1975 t/m 1986 bleven onveranderd.

Het PPN van een verwijderde titel wordt NOOIT opnieuw in gebruik genomen.

Materiaal dat is verwerkt via het catalogiseersysteem vóór 01-01-1983 wordt niet bijgewerkt volgens de in deze publicatie gegeven richtlijnen. Deze afspraak geldt ook voor het ontlenen van beschrijvingen van vóór 01-01-1983.

Voor retrospectieve invoer gelden de richtlijnen alleen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is bij invoer vanaf het cataloguskaartje.

v-status (i.e. het beschermen van de bibliografische gegevens via een v op positie 3 van kenmerkcode 0500) wordt nooit toegekend bij:

­         titelbeschrijvingen waarvan de inhoud op enig punt onzeker of onbetrouwbaar is (zie ook PAR 103);

­         niet gethesaureerde titelbeschrijvingen;

­         beschrijvingen die zijn gemaakt zonder dat men het document zelf in de hand heeft: acquisitie- en retrotitels. Voor deze soorten titels zijn dan ook aparte statuscodes voorhanden.

Het toevoegen van een punt aan het einde van een veld is niet toegestaan, tenzij anders wordt aangegeven in de Richtlijnen of de Kenmerkcodebeschrijving. Ook aan het eind van een kenmerkcode wordt geen punt getypt. Dit geldt dus ook voor de laatste annotatie.

De Turkse, Hongaarse en Finse Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü worden ingevoerd als resp. A-, a-, O-, o-, U-, u-Umlaut.

Het is mogelijk in alle kmc's waar een gecontroleerd jaartal wordt ingevuld (bijv. kmc 1100 en 531X), een jaartal boven 1999 in te vullen.

TERUG

Laatste bewerkingsdatum: 24-08-2001