KENMERKCODES IN TITELRECORDS (OP NUMMER)

 

0, 1, 2, 3, 4, 41, 42, 46, 48, 5, 55, 6, 7, 8, 9

 

kmc

omschrijving

0

 

0210

Bron, datum en tijd van laatste mutatie

0230

Bron en datum van eigenaar

0500

Definitie titelbeschrijving in gecodeerde vorm

0700

Algemene gecodeerde CCK

1

 

1100

Jaar van uitgave

1101

Materiaal coderingen

1103

Gecodeerde informatie over de instrumentale bezetting

1104

Algemene gecodeerde gegevens

1105

Kaartmaterial: karakteristiek in gecodeerde vorm

1106

-     Inhoudsdatering (gecodeerd)
-     Gedrukte muziek: jaar van compositie

1107

-     Kaartmateriaal: schaalverdeling in code
-     Gedrukte muziek: notatievorm in code

1108

Analyse van het type document in gecodeerde vorm

1109

Jaar van uitgave reproductie

111X

Karakteristiek in gecodeerde vorm

112X

UNESCO rubriek

113X

UNESCO rubriek AVM

1200

-     Handschriften: signalementcodes
-     Oude Drukken: fysiek-inhoudelijke aspecten van de publicatie in gecodeerde vorm

1300

Fysieke publicatievorm

1401

Intellectueel niveau/doelgroep

1403

AVI-code (Analyse van Individualiseringsvormen)

1500

Taalcode

1501

Taalaanduiding fictie

1620

Verwijzing onderdeeltitel naar documenttitel via PPN

1698

Matchcode

1699

Indienen kill-verzoek

1700

Landcode, land van uitgave

1800

Verschijningsfrequentie in gecodeerde vorm

2

 

2000

ISBN (International Standard Book Number), bindwijze, prijs

2001

Tweede en volgend ISBN (International Standard Book Number), bindwijze, prijs

2005

ISBN (International Standard Book Number) als zoeksleutel

2009

Fout ISBN (International Standard Book Number)

2010

ISSN (International Standard Serial Number)

2011

Verwant ISSN (International Standard Serial Number)

2015

ISMN (International Standard Music Number), bindwijze, prijs

2016

Tweede en volgende ISMN (International Standard Music Number), bindwijze, prijs

2017

ISMN (International Standard Music Number) als zoeksleutel

2018

Fout ISMN (International Standard Music Number) als zoeksleutel

2019

Fout ISSN (International Standard Serial Number)

2020

Brinkmannummer

2030

British National Bibliography number (BNB-nummer)

2040

Library of Congress - card number (LC-nummer)

2055

CLC-nummer

2065

Deutsche Bibliographie Nummer

2067

UPC (Universal Product Code)

2070

CCK-hoofdbestandsnummer

2080

Productienummer lokale systemen

2085

Nummer Centrale Technische Catalogus (CTC-nummer)

2090

Nummer Centrale Catalogus van Periodieken (CCP)

2185

SWETS-nummer

2200

CODEN

230X

Identificatatienummer, voorwaarde van beschikbaar­stelling/prijs

3

 

3000

-     Primair hoofdwoord / primair verantwoordelijke

300X

-     Algemeen: Coauteur / medeverantwoordelijke
-     Brieven: Afzender

301X

-     Algemeen: Secundaire auteur / secundair verantwoordelijke
-     Brieven: Ontvanger

309X

Persoon als vervaardiger (handschriften)

312X

Corporatie

315X

Congres (CCK) / Ontvanger

316X

Congres

319X

Corporatie als vervaardiger (handschriften)

3200

Categoriale aanduiding

321X

Uniforme titel

3220

Sorteertitel

3230

Key-title

3232

Verkorte key-title

3240

Hoofdtitel van onzelfstandige deeltitel die afwijkt van hoofdtitel in (sub)koepel

3250

Bewaarplaats en signatuur

326X

Titelvariant

3400

Lokale primaire auteur / lokale primair verantwoordelijke

340X

Lokale coauteur / lokale medeverantwoordelijke

343X

Lokale persoon (Universiteit van Amsterdam)

3450

Lokale sorteertitel

346X

Lokale uniforme titel

350X

Lokale secundaire auteur / lokale secundair verantwoordelijke

351X

Lokale secundaire auteur / lokale secundair verantwoordelijke

352X

Lokale ingang corporatie

354X

Lokale extra titelingang

3600

Lokale primaire auteur (VU)

360X

Lokale coauteur (VU)

361X

Lokale secundaire auteur (VU)

362X

Lokale secundaire auteur (VU)

4

 

41, 42, 46, 48

4000

Veld voor de titel en de verantwoordelijkheidsvermelding

4004

Onzelfstandige deel-/tussentitel

4005

Tussentitel (tijdelijke kmc!)

4006

Sectietitel

4007

Onzelfstandige deel-/tussentitel

4020

Editieveld

4022

Editie reproductie

4025

Nummeringsveld

4026

-     Gedrukte muziek: veld voor de muziekspecifieke gegevens
-     Kaartmateriaal: schaalvermelding

4027

Projectievermelding

4028

Veld voor coördinaten

4029

Actuele uitgever

4030

-     Algemeen: (Eerste) uitgever of host
-     Handschriften: Localisering
-     AVM - Bewegend beeld: (Eerste) uitgever, producent, distributeur e.d.
-     AVM - Bewegend beeld - Opennetregistraties: Uitzendende organisatie

403X

-     Algemeen: Tweede en eventuele volgende uitgever (evt. eerste en volgende distributeur)
-     Handschriften: Localisering
-     AVM - Bewegend beeld: Tweede en eventuele volgende uitgever, producent, (eerste) distributeur e.d.
-     AVM - Bewegend beeld - Opennetregistraties: Tweede en eventuele volgende uitzendende organisatie

4042

Ingang naam drukker/boekverkoper/uitgever

4043

Veld voor speciale impressumgevallen

4044

Lokaal veld voor drukker

4045

Drukker

4048

Uitgever reproductie

4049

Vervaardiger reproductie

405X

Lokaal veld voor eerste en volgende uitgever

4060

Paginering, foliëring, pagina-extensie, banden, delen, omvang, specifieke materiaalaanduiding

4061

Illustratievermelding, fysieke en/of technische details

4062

Formaat, afmeting van het object

4063

Begeleidend materiaal

4064

Bandbeschrijving, katernnummer, collatieformule

4065

Locatie origineel

4066

Locatie master microvormen

4067

Verfilmer microvormen

4068

Fysieke gegevens reproductie

4070

-     Vindplaats onderdeel binnen tijdschrift
-     Online Contents: afleveringsgegevens

4071

Holding reproductie

4083

Toegangsgegevens van online resources (URL)

4084

Toegangsgegevens van onderdelen van online resources of van gerelateerde online resources (URL)

4089

Toegangsgegevens van online resources (URL)

41

 

4130

Titel van (sub)koepel van meerdelige publicatie zoals vermeld in publicatie

4140

Extra PPN-verwijzing naar titel van (sub)koepel van meerdelige publicatie in gestandaardiseerde vorm

4150

Titel van (sub)koepel van meerdelige publicatie zoals vermeld in publicatie

4160

PPN-verwijzing naar titel van (sub)koepel van meerdelige publicatie in gestandaardiseerde vorm

417X

Titel van koepel van reeks zoals vermeld in publicatie

418X

PPN-verwijzing naar titel van koepel van reeks in gestandaardiseerde vorm

419X

Titel van reeks in gestandaardiseerde vorm (cartografisch materiaal)

42

 

4200

Deelvermelding

4201

Annotatie algemeen

4203

Annotatie
-     Editie
-     Handschriften: primaire verwerving door bezittende bibliotheek
-     Online resources: annotatie nummer, versie, update

4204

Annotatie: bibliografie/index

4205

Annotatie: inhoud

4207

-     Algemeen: annotatie: inhoudssamenvatting
-     Handschriften: literatuuropgave

4208

Annotatie: verschijningsfrequentie

4209

-     Annotatie: karakteriserende gegevens
-     Gedrukte muziek: annotatie vorm, genre en bezetting
-     Handschriften: annotatie op layout, schrift en/of bandbeschrijving
-     Illustratief materiaal: typering bij de afbeelding

4210

Bandinformatie

4212

Annotatie: bibliografische referentie

4215

Annotatie: doelgroep/gebruik

4227

Herkomstgeschiedenis

4237

Annotatie reproductie

4241

Annotatie: relatie klein/groot

4242

Annotatie: relatie groot/klein

4243

Annotatie: horizontale relatie

4244-49

Annotatie: chronologische relatie

425X

Specifiek materiaalgerichte annotatie

4262

PPN-link naar origineel document

4280

PPN-link tussen papieren en online versie van een publicatie

4400

Lokale titel/verantwoordelijkheidsvermelding

46

 

4600

Analytische annotatie (volwassenen)

4601

Analytische annotatie (jeugd)

4700

Opmerking van bibliotheek op algemeen niveau

4701

Opmerking van bibliotheek op lokaal niveau

4702

Exemplaargebonden aantekening van bibliotheek

48

 

4800

Deelvermelding op exemplaarniveau

4801

Exemplaargebonden annotatie: algemeen

4802

Exemplaargebonden annotatie: algemeen

4810

Bandinformatie op exemplaarniveau

4820

Exemplaargebonden editie (aanvullend)

4821

Exemplaargebonden editie (vervangend)

4830

Exemplaargebonden uitgever e.d.

4850

Exemplaargebonden jaarvermelding

4860

Exemplaargebonden paginering, banden, delen

4862

Exemplaargebonden formaat

4864

-     Exemplaargebonden bindwijze
-     Oude Drukken: collatieformule

4900

Datum lokale mutatie

5

 

55

5000

Universele Decimale Classificatie (UDC)

5010

Classificatie Dewey

502X

SISO classificatie (oud)

5030

Classificatie Library of Congress

5040

Classificatie National Library of Medicine (NLM)

5060

NUGI (Nederlandse Uniforme Genre Indeling)

5061

NUR (Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling)

5070

SVS leermiddelenclassificatie code (Brinkman)

5080

Presentatiesysteem Informatieve Media (PIM) - PIM-categorie

508X

SISO classificatie (nieuw)

520X

Brinkman trefwoord

5300

Herkomst ontsluiting

530X

Basiscode (GOO)

531X

Periode van onderwerp (GOO)

532X

Landcode voor CvC (GOO)

533X

Periode van onderwerp (GOO)

540X

Descriptor (GOO)

542X

Geografische descriptor (GOO)

543X

Vormdescriptor (GOO)

544X

Genredescriptor (GOO)

55

 

5500

Trefwoord Library of Congress (algemeen)

5501

Trefwoord Library of Congress (geografisch)

5510

Trefwoord Medical Subject Headings (MeSH)

5520

Trefwoord Preserved Context Index System (PRECIS)

553X

Groepswoord

554X

LID trefwoord voor volwassenen (oud)

555X

LID trefwoord voor de jeugd (oud)

556X

Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) - thematrefwoord

557X

Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) - genreaanduiding

558X

Thema (CCK)

559X

Regio (CCK)

560X

Persoon als onderwerp

562X

Corporatie als onderwerp

564X

Toernooi als onderwerp (schaken en dammen)

57XX

LID trefwoord

5870

SISO presentatie of 'over-etiket

587X

Presentatiesysteem Informatieve Media (PIM) - PIM-trefwoord

5900

Trefwoord Online Contents artikelen

6

 

60XX

Lokale classificatie

630X

Basisclassificatie code (GOO) - lokaal

631X

Periode (GOO) - lokaal

640X

Descriptor (GOO) - lokaal

642X

Geografische descriptor (GOO) - lokaal

643X

Vormdescriptor (GOO)-lokaal

644X

Genredescriptor (GOO) - lokaal

65XX

Lokaal trefwoord

66XX

Lokale persoon als onderwerp

67XX

Exemplaargebonden classificatie

68XX

Exemplaargebonden trefwoord

7

 

70XX

Datum en selectiesleutel

7100

Signatuur

7120

Holding

7133

Exemplaargebonden toegangsgegevens van online resources (URL)

7134

Exemplaargebonden toegangsgegevens van onderdelen van online resources of van gerelateerde online resources (URL)

7210

Vingerafdruk volgens STCN

7211

Vingerafdruk volgens ISBD (A)

7220

Signatuur

7223

Holdinginformatie

7500

Titel/verantwoordelijkheidsvermelding

7501

Titel/auteursveld

7520

Editieveld

7526

Schaalvermelding

7527

Projectievermelding

7528

Veld voor coördinaten

7530

Eerste uitgever

753X

Tweede en eventuele volgende uitgever (eventuele eerste en volgende distributeur)

7545

Drukker

7560

Specifieke materiaalaanduiding, omvang (cartografisch materiaal)

7561

Nadere fysieke bijzonderheden (cartografisch materiaal)

7562

Afmetingen van het document (cartografisch materiaal)

7563

Begeleidend materiaal (cartografisch materiaal)

7564

Katernnummer (cartografisch materiaal)

7566

Custode (cartografisch materiaal)

7600

Data van uitgave

768X

Reekstitel in gestandaardiseerde vorm (cartografisch materiaal)

7701

Annotatie: algemeen (cartografisch materiaal)

7703

Annotatie: editie (cartografisch materiaal)

7704

Annotatie: bladwijzer/index etc.

7705

Annotatie: inhoud

7707

Annotatie: inhoudssamenvatting

7708

Annotatie: verschijningsfrequentie

7709

Annotatie: karakteriserende gegevens

7741

Annotatie: relatie klein/groot

7742

Annotatie: relatie groot/klein

7743

Annotatie: horizontale relatie

7744-49

Annotatie: chronologische relatie

775X

Annotaties betreffende de cartografische gegevens

7800

Exemplaar Produktienummer (EPN)

7900

Datum exemplaar

8

 

80XX

Verwerkingsgegevens

8100

Journaalnummer

8200

Bandzebra

8322

Exemplaargebonden prijs

9

 

9000

Abstract

9401

Bandinformatie

9402

Provenancegegevens

 

Laatste bewerkingsdatum: januari 2009