Naam: Exemplaargebonden jaarvermelding
Lengte: Minimaal 4 posities
Herkomst: Publicatie
Toelichting: In kmc 4850 worden jaartalgegevens opgenomen die behoren bij een bepaald exemplaar van de publicatie. Dit is met name van belang bij het beschrijven van herdrukken.
Bij herdrukken wordt in het eerste onderdeel van 4850 het herdrukjaar ingevuld en niet het jaar van de eerste uitgave!
Voor het gebruik van kmc 4850 gelden dezelfde richtlijnen als voor kmc 1100 .
Invoer: De kenmerkcode kan uit 4 elementen bestaan:
  • het jaar van uitgave
  • eventueel het jaar van afsluiten, voorafgegaan door -
  • eventueel een jaaromschrijving of vermoedelijke verschijningsdatum, voorafgegaan door _$_
  • eventueel het oorspronkelijke jaar van uitgave, voorafgegaan door _=_

De jaartallen in het eerste en het tweede element moeten worden ingevuld volgens de christelijke jaartelling,waarbij het jaartal moet liggen tussen 0000 en 2999.
Bij alle elementen mag de derde en/of vierde positie een X zijn.
In het derde element kan vrije tekst ingevuld worden.
Het vierde element kan vrije tekst bevatten.
Herhaald: Niet herhaalbaar
Relaties: Kmc 1100
Nota bene:
Voorbeelden: 4850 1970 $ 1970 print
4850 1512 $ februari 1512
4850 2005