Naam: Exemplaargebonden editieveld (aanvullend)
Lengte: -
Herkomst: Elke bron.
Toelichting:

Deze kmc is onderdeel van het exemplaarblok. De kmc's 4820 en 4821 zijn bedoeld om het beschrijven van herdrukken mogelijk te maken, zonder dat daarvoor bij elke herdruk een compleet nieuw record ingevoerd moet worden. Kmc 4820 dient altijd in combinatie met kmc 4020 beschouwd te worden, omdat kmc 4820 aanvullend is op kmc 4020, en mag binnen een exemplaarblok niet tegelijk voorkomen met kmc 4821. Kmc 4821 daarentegen is de exemplaargebonden tegenhanger van kmc 4020.

Voorbeelden:

4020 3#3. Aufl
7001 XX
4821 34#3. Aufl., 4 Tsd

4020 3#3. Aufl
7001 XX
4820 34#4. Tsd

Uitvoer in beide gevallen: ...3. Aufl., 4. Tsd

Voor een algemene toelichting op herdrukken en edities, zie: kmc 4020 .

Invoer: Kmc 4820 bestaat uit 2 onderdelen:
  • Arabische editienummering, gevolgd door #
  • Drukvermelding als vrije tekst

De Arabische editienummering heeft de functie van sorteernummer. Er worden geen voorloopnullen gebruikt en de nummering mag maximaal 8 posities alfanumeriek zijn.
Voor de sorteercode geldt:
  • Geadviseerd wordt om de sorteercode altijd in te vullen.
  • De sorteercode dient ook opgebouwd te worden uit de eventueel aanwezige kmc 4020. Zie het tweede voorbeeld hierboven.
Herhaald: Niet herhaalbaar binnen 1 exemplaarblok
Relaties: Op exemplaarniveau: kmc 4821 .
Op algemeen niveau: kmc 4020 .
Nota bene:
Voorbeelden:
4820 3#3e opl
4820 24#24 Tsd