Naam: Opmerking van bibliotheek op algemeen niveau
Verplicht
Lengte:
Herkomst: Elke bron
Toelichting: In de kmc's 4700, 4701 en 4702 worden opmerkingen geplaatst die betrekking hebben op de beschrijving zelf. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt naar de doelgroep: informatie die van belang is voor alle gebruikers dient te worden geplaatst in kmc 4700. Informatie die alleen van belang is voor de eigen bibliotheek dient te worden geplaatst in kmc 4701 of 4702.
Bij meerdelige publicaties en reeksen kan bij de koepeltitels kmc 4700 worden toegevoegd met daarin een verantwoording over de opbouw van de standaardnummering.
Als kmc 4700 wordt gebruikt is kmc 70XX niet langer verplicht. Kmc 4700 kan dan ook worden gebruikt als het noodzakelijk is een titel in het GGC in te voeren of te muteren, zonder dat de bibliotheek de daarmee corresponderende publicatie bezit.
Invoer: Aanbevolen: bibliotheekcode 4 posities, gevolgd door # als bronvermelding en daarna vrije tekst.
Herhaald: Herhaalbaar
Relaties: Kmc 70XX
Nota bene: Zichtbaar voor alle gebruikers
Voorbeelden:
4700 1003#Deze titel niet gebruiken. Zie PPN 802539475
4700 1005#Koepel voor meerdere titels
4700 1017#Titel is gebaseerd op 2e opl. 1917. Kmc 1100 mag gemuteerd worden
4700 1995#ISBN afkomstig van herdruk 1973
4700 1003#Beschrijving nog niet volledig
4700 1023#Gesplitste delen aangegeven met A,B,C enz.