Naam: Titelvariant
Verplicht: Afgesproken (zie PAR 462 )
Lengte: Maximaal 200 posities, minimaal 2
Herkomst: Elke bron
Invoer:
  1. Indien indicator, dan omgeven door <>
  2. Hoofdtitel met @ voor het eerste relevante titelwoord. Dit onderdeel is altijd verplicht.
Herhaald: (Sinds juni 2008) Herhaalbaar met gelijk volgnummer. Volgnummer 0-9 toegestaan
Relaties: Kmc 354X
Nota bene: Heeft een zoeksleutel, maar kan niet worden gebruikt in de zoeksleutel ATS.
In oude beschrijvingen komt nog kmc 3260 voor, om die reden is volgnummer 0-9 toegestaan.
Bij nieuwe invoer moet begonnen worden met 3261.
Indicator <12> alleen gebruiken in combinatie met kmc 3261.
Voorbeelden:
4000 @Agrippa, óf de gewaande Tiberius
3261 <10>@Agrippa
4000 @D. Ioannis Chrysostomi In partem multo meliorem Dauidici Psalterij homiliae
3261 <12>@In partem multo meliorem Dauidici Psalterij homiliae
4000 Den @spiegel vande verdrayde werelt
4205 Met afzonderlijk titelblad: $3261 ... T'Anwerpen, : by Johannes Paulus Robyns ..., 1707
3261 <10>@Neerlans schouburgh oft speel-tooneel
3262 <10>Den @spiegel van de verdrayde werelt