Naam: Verkorte key-title
Lengte: -
Herkomst: De key-title wordt (tezamen met het ISSN) toegekend door het ISSN Centrum Nederland. Het ISSN Centrum Nederland is gevestigd in de Koninklijke Bibliotheek (KB) en behandelt de in Nederland uitgegeven seriële publicaties. De door het ISSN Centrum Nederland toegekende key-titles en ISSN's zijn te vinden in het GGC.
De verkorte key-title is optioneel, d.w.z. het ISSN Centrum Nederland is vrij om deze wel of niet toe te kennen.
Toelichting: Algemene richtlijnen: RT/S par 3, 4, 71, 143, 179
De verkorte titel voor kmc 3232 wordt geconstrueerd uit de key-title (kmc 3230).
Voor de bepaling van de afkorting van de key-title wordt ISO-norm 4 (1984) gebruikt. Bij ISO-norm 4 hoort de 'Liste d'abréviations de mots des titres de publications en série', waarin de eenmaal vastgestelde afkortingen worden opgenomen (Basislijst met jaarlijks supplement).
Invoer: Verkorte key-title, voorafgegaan door @ voor eerste relevante titelwoord.
Toegevoegde informatie, voorafgegaan door _ en omgeven door ( )
Herhaald: Niet herhaalbaar.
Relaties: Key-title (kmc 3230) , ISSN (kmc 2010)
Nota bene:
Voorbeelden:
4000 @International journal of regulation and governance
3230 @International journal of regulation and governance
3232 @Int. J. Regul. Gov.
4000 @Journal of computational methods in sciences and engineering
3230 @Journal of computational methods in sciences and engineering
3232 @J. comput. methods sci. eng.
4000 @Tijdschrift voor taalbeheersing
3230 @Tijdschrift voor taalbeheersing (Assen)
3232 @Tijdschr. taalbeheers. (Assen)