Naam: Identificatie-, catalogus-, labelnummer, voorwaarden van beschikbaarstelling, prijs
Lengte:
Herkomst:
Invoer: Aanduiding van het label e.d., afgesloten met #. Dit subveld is of kan van groot belang zijn ter identificatie van het nummer.
Het identificatienummer, het catalogusnummer of het labelnummer.
Indien gewenst kan er een nadere toelichting worden gegeven; deze toelichting wordt geplaatst tussen ronde haken en voorafgegaan door een spatie.
De bindwijze van een document kan na het nummer (en de eventuele toelichting) worden opgenomen en wordt voorafgegaan door een *. Het gebruik van Nederlandse standaardafkortingen is bij de bindwijze toegestaan.
Na de bindwijze kan eventueel het plaatnummer worden opgenomen. Het plaatnummer wordt voorafgegaan door <_
De voorwaarden van beschikbaarstelling en de prijs worden genoteerd voorafgegaan door _:_
Wil men een toelichting op de prijs geven, dan wordt deze toelichting voorafgegaan door een spatie en geplaatst tussen ronde haken.

Minimaal verplicht is het identificatie-/catalogus-/labelnummer, het plaatnummer of de prijs e.d.
Zie: PAR 210 voor een uitgebreide toelichting!

EAN (European Article Number) voor bewegend beeld e.d.
Het EAN behorend bij bewegend beeld e.d. wordt in kmc 2305 geplaatst; niet te verwarren met het ISBN/EAN dat thuishoort in kmc 2000 e.d. Met NBD Biblion is afgesproken om voor het EAN van bewegend beeld e.d. in principe kmc 2305 te gebruiken. Ter identificatie van het EAN wordt het nummer voorafgegaan door de aanduiding 'EAN' gevolgd door een hash.

Voorbeelden
2305 EAN#9789077990667
2305 EAN#4006680027388

ISTC (Internationale Standaard Tekst Code of International Standard Text Code)
Sinds 1 mei 2012 is het Centraal Boekhuis (CB) begonnen met het vastleggen van de zogenaamde ISTC. De ISTC is een code (alfanumeriek) die door Nielsen Bookdata wordt toegekend. Zodra een uitgever een ISBN registreert voor een bepaalde titel bij Bureau ISBN, wordt direct bij Nielsen Bookdata een ISTC aangevraagd en toegekend. De uitrol van de ISTC geschiedt volgens onderstaande stappen:
- Vanaf 1 mei 2012 wordt aan reeds bestaande ISBN's een ISTC toegekend.
- Vanaf 1 januari 2013 wordt de ISTC standaard vastgelegd bij iedere ISBN aanvraag.

De Internationale Standaard Tekst Code of International Standard Text Code (ISTC) is een systeem voor de identificatie van 'teksten' middels een uniek nummer. Het gaat om romans, verhalen, artikelen, gedichten, toneelstukken e.d., dus om publicaties die hoofdzakelijk tekstueel van aard zijn. Het is een uniek nummer per werk, ongeacht de verschijningswijze - fysiek ofwel digitaal - en allerlei mogelijke verschijningsvormen daarbinnen. Bijvoorbeeld gedrukt boek, braille-boek, audio-boek, e-book in verschillende formaten. De ISTC is verbonden aan de tekst en niet aan de publicatiewijze.

De ISTC mag niet verward worden met het ISBN (Internationaal Standaard Boek Nummer). Een heruitgave van een roman in pocketformaat krijgt een nieuw ISBN maar geen nieuw ISTC als de tekst dezelfde blijft.

De ISTC is vastgelegd in een internationale ISO-norm: ISO 21047. Een ISTC bestaat uit 16 hexadecimale cijfers: de cijfers 0 t/m 9 worden daarom uitgebreid met 'A' =10 t/m 'F'=15; in deze context zijn dat dus ook cijfers, geen letters.
Een ISTC-nummer is onderverdeeld in vier groepen:
1. Een code voor het registratieagentschap (registration agency) dat de code heeft toegekend
2. Het jaartal
3. De code voor het werk
4. Een controlecijfer (check digit)

In leesbare vorm wordt de code voorafgegaan door de letters 'ISTC' en worden de groepen gescheiden door streepjes of spaties, die echter zelf geen deel uitmaken van de code.

Op verzoek van NBD Biblion wordt de ISTC in principe vermeld in kmc 2307.

Voorbeeld
2307 ISTC#0A9-2002-12B4A105-6

NSTC (Nederlandstalige Standaard Tekst Code)
Het NSTC zorgt ervoor dat alle verschijningsvormen van een 'werk' onder één noemer bij elkaar worden gebracht. Het NSTC is ontwikkeld in een gezamenlijk project van het Centraal Boekhuis (CB) in Nederland en Meta4Books in België. NSTC's worden in Nederland toegekend door CB en Bureau ISBN.
Het doel is om alle verschijningsvormen bij elkaar te brengen die in de beleving van de consument 'hetzelfde verhaal beschrijven'. Dit is een vrij ruime definitie, waarin verkorte audioboeken, luxe edities in doos, dyslexie-edities, e-books, grootletteruitgaven, enz. allemaal bij elkaar gebracht worden, als het verhaal in deze verschijningsvormen in de beleving van de consument identiek is. Dit geldt ook voor herdrukken, vertalingen e.d. Het NSTC is uitgever-overstijgend. Dit betekent bijvoorbeeld het NSTC ISBN's kan bevatten van andere uitgevers.
Reeds in 2012 heeft CB zich aangemeld als ISTC-kantoor voor de Nederlandse markt. ISTC is een internationale standaard die als doel heeft alle verschillende manifestaties van een werk bij elkaar te brengen. Door diverse oorzaken is het ISTC niet van de grond gekomen. CB en Meta4Books hebben besloten gezamenlijk het NSTC te ontwikkelen.

Voorbeeld
2307 NSTC#100034840
Herhaald: Niet herhaalbaar per volgnummer
Relaties: kmc 2000, kmc 2010, kmc 4030
Nota bene:
Voorbeelden:
2300 MET 247
2300 _:_FL. 1,75 (wanneer de kaart apart besteld wordt)
2300 NBT-ANVV Reg. nr.: 29411776 L : Fl. 7,50
2300 Das alte Werk 4.41 198 (CX)
2300 Z 1309*linnen< 9538
2300 < R.F.2346
2300 CBS#dre 6654*(CD)
2300 Deutsche Grammophon#3432 : f 29.90 (actieprijs)