Naam: Definitie titelbeschrijving in gecodeerde vorm
Lengte: Minimaal 3 posities, maximaal 7 posities
Herkomst: Diverse tabellen
Toelichting: Kmc 0500 is een zeer belangrijke kmc om documentsoorten op grond van praktische overwegingen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Bewegend beeld
De code 'B' is uitsluitend gereserveerd voor bewegend beeld.

Boeken vóór 1800
In het verleden zijn dergelijke publicaties ingedeeld bij 'C'. Deze code wordt niet meer gebruikt.

Luisterboeken
Luisterboeken oftewel gesproken boeken worden voortaan ondergebracht bij 'G'. Dit geldt voor alle vormen, zoals luisterboeken op cd, op cd-rom en als streaming audio file.

MP3-bestanden
MP3-bestanden werden ingedeeld bij 'S'; voortaan bij 'G'.

Niet-bewegend beeld
De code 'I' is gereserveerd voor niet-bewegend beeld in losse items, zoals dia's, foto's en prenten. Ook aan deze categorie materialen is in het verleden vaak een 'B' toegekend. De letter 'B' is in feite alleen bedoeld voor bewegend beeld.

Software
'S' wordt toegekend aan algemene computerprogramma's, computergames en tevens aan multimedia op een computerdrager, en e-books en e-journals op een computerdrager (tekst; geen online resource).

Streaming video
In het verleden werd streaming video ingedeeld bij 'O'; voortaan bij 'B'.

Micromaterialen
In het GGC bestonden twee praktijken naast elkaar. De ene was dat aan micromaterialen de materiaalsoort 'E' werd toegekend, de andere dat micromaterialen werden verwerkt volgens de regels die gelden voor de oorspronkelijke informatiedrager.
Omdat de term micromaterialen in principe niets zegt over de inhoud van het datgene wat op deze drager staat, is de categorie 'E' komen te vervallen. De betreffende records worden voortaan ondergebracht bij een meer specifieke categorie, zoals bladmuziek (M), losse brieven (D), niet-bewegend beeld in losse items (I), cartografisch materiaal in losse items (K) en gedrukte tekst e.d. (A).

Objecten
De speelleermaterialen, kits, puzzels e.d. die in het verleden met een 'B' in kmc 0500 zijn beschreven, krijgen voortaan een 'V'.

Online Contents en Online resources (hoofdzakelijk tekst)
Uit praktische overwegingen worden de volgende eerste (en tweede) positie binnen kmc 0500 (voorlopig) gehandhaafd. Het gaat om de volgende categorieën:
- Online Contents (Ao, An, AN)
- Online resources (O) (hoofdzakelijk tekst)
--- Elektronische tijdschriften
--- E-books
--- Websites
--- Online Contents (On, ON)
--- Overige online resources (hoofdzakelijk tekst)
Invoer: De inhoud van kmc 0500 bestaat coderingen,
Voor positie 1, zie Tabel positie 1 van kmc 0500.
Voor positie 2, zie Tabel positie 2 van kmc 0500.
Voor positie 3 e.v., zie PAR 103.
Herhaald: Niet herhaalbaar.
Relaties: Kmc 0501 Type inhoud, Kmc 0502 Type medium, Kmc 0503 Type drager.
Nota bene: -
Voorbeelden:
0500 Bax Bewegend beeld, status bibliografisch volledig
0500 Aaa Eendelig document, status acquisitie
0500 Acv Gedrukte tekst o.i.d., koepeltitel meerdelige publicatie, status bibliografisch volledig, v-status
0500 Iax Niet-bewegend beeld, status bibliografisch volledig
0500 Kav Cartografisch materiaal in los item, status bibliografisch volledig, v-status
0500 Asr Onderdeelbeschrijving, status retro invoer
0500 Obx Online resource, periodiek, status bibliografisch volledig

Tabel positie 1 van kmc 0500

Code Algemene inhoudsaanduiding - 1e positie in kmc 0500
A - Gedrukte tekst
- Gedrukt niet-bewegend beeld in boekvorm uitgegeven
- Gedrukt cartografisch materiaal in boekvorm uitgegeven
- Gedrukte brieven in boekvorm uitgegeven
- Bladmuziek valt niet onder deze categorie
B Bewegend beeld (o.a. streaming video)
D Losse brieven al dan niet in een band of een map. Dit is een specifieke categorie handschriften. Het gaat hierbij dus niet om in boekvorm verschenen brieven.
F Handschriften inclusief typoscript (m.u.v. losse brieven)
G Geluid
I Niet-bewegend beeld in losse items al dan niet in een band of een map (bijvoorbeeld losse foto's, losse prenten en dia's). Het gaat hierbij dus niet om in boekvorm verschenen niet-bewegend beeld.
K Cartografisch materiaal in losse items al dan niet in een band of een map (bijvoorbeeld losse plattegronden van steden) (m.u.v. handschriften)
M Bladmuziek (m.u.v. handschriften)
O Online resources (hoofdzakelijk tekst), zoals online e-books en online e-journals
Online toegankelijke documenten zoals bewegend beeld (B), losse brieven (D), handschriften (F), geluid (G), niet-bewegend beeld in losse items (I), cartografisch materiaal (K), bladmuziek (M), archiefmateriaal R) en objecten (V) krijgen geen 'O' op de eerste positie van kmc 0500, maar de letter van de specifieke materiaalsoort! Met de kmc's 0502 Type medium en 0503 Type drager wordt het onderscheid tussen de online en de niet-online versie van een publicatie aangegeven.
R Archiefmateriaal
S Software, d.w.z.
- Algemene computerprogramma's
- Computergames
- Multimedia op computerdrager
- E-books en e-journals op computerdrager (tekst; geen online resource)
T Thesaurus
V Objecten
De overige materiaalsoorten gelden als 'primair'. Alleen 'objecten' die niet vallen onder een van de meer specifieke categorieën (A, B, F e.d.), krijgen een 'V' op de 1e positie van kmc 0500 met de betekenis van 'voorwerp/object'.
X Uitsluitend gebruikt door NBD Biblion om records in te voeren t.b.v. de aanschafinformaties (a.i's) voor openbare bibliotheken

Bij documenten in de vorm van micromaterialen geldt het oorspronkelijke document als uitgangspunt voor het bepalen van de documentsoort.

'H' wordt gebruikt voor de private file Handschriften BNM (Bibliotheca Neerlandica Manuscripta).

Tabel positie 2 van kmc 0500

Code Betekenis 2e positie in kmc 0500
a Eendelig document al dan niet in een reeks
b - Periodiek (tijdschrift, jaarboek, krant e.d.)
- Koepeltitel van een reeks
c Koepeltitel meerdelige publicatie (mp)
e Onzelfstandige tussentitel binnen meerdelige publicatie (mp)
E Zelfstandige tussentitel binnen meerdelige publicatie (mp)
f Onzelfstandige deeltitel binnen meerdelige publicatie (mp)
F Zelfstandige deeltitel binnen meerdelige publicatie (mp)
n Abstract gerelateerd aan Online Contents artikel
N Abstract gerelateerd aan Online Contents artikel
o Abstract gerelateerd aan Online Contents artikel
r Convoluut (aantal handschriften in één band) of compilatie
s Onderdeelbeschrijving, artikelbeschrijving

Het correct invullen van positie 2 van kmc 0500 is van groot belang. Wijzig positie 2 alleen als dat noodzakelijk is en breng bij een belangrijke wijziging (bijv. 'a' wordt veranderd in 'b') de medegebruikers van de titel via Picamail op de hoogte (zie PAR 052).