Naam: Persoonsnaam met meest complete voornaam, voornamen of meeste voorletters
Lengte:
Herkomst:
Toelichting: Voor geïnverteerde namen geldt dat kmc 110 in principe alleen van kmc 100 verschilt voor zover het de invulling van de voornamen en voorletters betreft. Kortom, kmc 110 bevat de meest gebruikte achternaam met de meest volledige voornaam/voornamen of de meeste voorletters.
Niet-geïnverteerde namen komen in principe alleen voor in kmc 100. Hieronder bij 'Invoer' wordt daarom alleen aandacht besteed aan geïnverteerde namen.
Kmc 110 bevat alle elementen van een persoonsnaam die in RT6 tot de eerste, tweede en derde sorteergroep gerekend worden en tevens de hulpsorteergroepen voor zover het de toevoegingen voor en achter de naam betreft (behalve de toegevoegde gegevens die in kmc 300 , 310 of 400 moeten worden opgenomen).
Invoer: Hieronder wordt beschreven volgens welke structuur de naam wordt opgebouwd.
De naam wordt in natuurlijke volgorde ingevuld. Dus wel in de volgorde 'Jan de Vries' en niet 'Vries, Jan de'.
Een naam kan uit de volgende elementen bestaan:
1. Toevoeging voor de naam, omgeven door # #
2. Naamselementen
  • Voornaam, -namen of voorletter(s)
  • Prefix(en), voorafgegaan door /
  • Ingangselement (achternaam of -namen), voorafgegaan door @. Dit element is verplicht bij een geïnverteerde naam.
3. Toevoeging achter de naam, tussen ronde haken en voorafgegaan door een spatie: _( )
NB "_" betekent spatie.
Herhaald: Niet herhaalbaar
Relaties: Kmc 100 (persoonsnaam, meest bekende naamsvorm)
Nota bene: Als in een naam in een publicatie een teken voorkomt dat overeenkomt met een in de persoonsnamenthesaurus gehanteerd stuurteken, dient dit teken uit de ingangsbeschrijving weggelaten te worden.
Voorbeeld
In publicatie Invoer
Peter v/d Steen Peter/v d@Steen
In het titel/auteursveld e.d. van de titelbeschrijving (kmc 4000 e.d.) worden deze tekens wel opgenomen.
Voorbeelden: 110 Petrus Maria@Jansen
110 Johannes Jacobus@Buskes
110 Katrinus L.M./de@Vries
100 Ferd.W.J.@Landsman
110 Ferdinand Willem Johan@Landsman